Ekspertyzy i monitoring przyrodniczy

Wykonujemy ekspertyzy i prowadzimy monitoringi przyrodnicze w szerokim zakresie dziedzin przyrodniczych obejmujące badania flory i fauny, a także przyrody nieożywionej.

Prowadzimy badania zarówno na potrzeby realizacji inwestycji, prac konserwacyjnych i termomodernizacyjnych jak również oceny i ochrony terenów cennych przyrodniczo, ochrony gatunków roślin i zwierząt oraz na potrzeby programów rolno środowiskowych.

Wykonujemy badania dla terenów przeznaczonych pod duże inwestycje kubaturowe, liniowe jak drogi, koleje, linie energetyczne, tereny przemysłowe, jak również dla niedużych obiektów np. na terenach chronionych.

Główne kierunki działań:

Badania ornitologiczne i chiropterologiczne

Elektrownie wiatrowe

Wykonujemy ekspertyzy ornitologiczne w zakresie:

- oceny wstępnej – tzw. screening

- monitoring roczny

- monitoring porealizacyjny

- końcowy raport oddziaływania na ptaki

Wykonujemy ekspertyzy chiropterologiczne

Termomodernizacja (ocieplanie) budynków

- monitoring

- nadzory nad wykonywanymi pracami

- zalecenia ochronne dla ocieplanych budynków

Badania i monitoring obszarów cennych przyrodniczo i potencjalnie cennych przyrodniczo

Wykonujemy badania na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej, aktualizacji

Badania interwencyjne

Wykonujemy badania w zakresie oceny szkód środowiskowych powstałych w siedliskach, gatunkach oraz wodach.

 

Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby programów rolno środowiskowych

Posiadamy uprawnienia do wykonywania ekspertyz ornitologicznych na potrzeby programów rolno środowiskowych. Prowadzimy doradztwo w zakresie wymogów, procedur i dostosowania terminów działań przy korzystaniu z programów.

Badania przyrodnicze jako element programów ochrony środowiska

Badania przyrodnicze jako element raportów oddziaływania na środowisko

 

powrót <<

 

 
 

   
Ekspertyzy i monitoring przyrodniczy
  Zabiegi na obszarach chronionych   Ochrona gatunków i siedlisk  
    Wykonujemy ekspertyzy i prowadzimy
monitoringi przyrodnicze w szerokim
zakresie dziedzin przyrodniczych
obejmujące badania flory i fauny…>>
  Wykonujemy specjalistyczne prace, których wymaga ochrona obszarów cennych przyrodniczo. Prowadzimy konsultacje
eksperckie oraz wszelkie uzgodnienia…>>
  Zajmujemy się tworzeniem, odtwarza-
niem oraz zapewnianiem warunków do trwałego rozwoju gatunków chronionych zwierząt, roślin i grzybów… >>
 
         
     
    Analizy gleboznawcze i klasyfikacja gruntów
Inżynieria Ekologiczna
 


Wykonujemy badania gleb, analizy makroskopowe
gleb. Zajmujemy się wykonywaniem map glebowych
i ich aktualizacją, wyłączeniami gruntów.

Inżynieria ekologiczna to działalność inżynierska, której celem jest kształtowanie ekosystemów. Niezbędna jest tu wiedza inżynierska połączona z wiedzą na temat funkcjonowania środowiska naturalnego. Niewiele jest organizacji, które łączą
w sobie wiedzę i doświadczenie z tych dwu obszarów.
Ekoplatforma zajmuje się planowaniem i zarządzeniem projektami dla
osiągnięcia korzyści zarówno dla środowiska przyrodniczego jak i społeczeństwa.
     
 

Wyświetl większą mapę
 

Ekoplatforma
ul. 1 Maja 21/5
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 739 50 30
fax +48 44 739 50 31
tel. kom. +48 512 349 211

biuro@ekoplatforma.com

 
              
 

 

www.ekoplatforma.com